My "souvenirs vagues" is a photographic projects on memories and how they faded during time
in swedish from exhibition info:
För mer än hundrafemtio år sedan gick den franske författaren Charles Baudelaire till angrepp på fotografiet som konstart under rubriken “Fotografiet och den moderna publiken” (ung övers ). Han menade att fotografiet inte kunde anses vara Konst eftersom det var “alltför sant” och dess uttryck alltför nära verkligheten. Därmed lämnades inget över till betraktarens egen föreställning och fantasi – något som är en hörnsten i varje annan konstart. På sin höjd, menade han, kunde fotografiet anses vara en sorts industriell aktivitet i vetenskapens tjänst.
Hundrafemtio år senare, i den digitala eran, frågar vi oss istället ofta om inte fotografiet är “alltför falskt” för att anses vara konst – manipulerat, förskönat och utan spontanitet, med andra ord alltför artificiellt och falskt till sitt uttryck.
Fotografiet, en lägre konstart enligt somliga, befinner sig idag mellan det alltför sanna och alltför falska. Min serie av bilder “Souvenirs vagues” vill sätta pendeln i rörelse mellan dessa två sätt att se. Jag hoppas det ska ge en impuls åt Betraktaren att fylla fotografierna med lite ur sina egna föreställningar.

«souvenirs vagues»

2016 September - Södra Vätterbygdens konstrunda «souvenirs vagues»
Picture from the exhibition «Souvenirs vagues» are for sale.
Limited edition 40 x 30 cm (15.7 in x 11.8 in)
Digital Chromogenic Prints
Signed and numbered in the background
Printed 2016
Edition 10/10
60 € (70 USD) + spedition w/o frame
question at atelje(at)imagomagia.se

Once you submit a print request, we will prepare an invoice and send it to you via email. This email will show the details of your order, the payment options (paypal, bank transfer), and the total cost including VAT and shipping. 
souvenirs I / c-print
souvenirs II / c-print
souvenirs III / c-print
souvenirs IV / c-print
souvenirs V / c-print
souvenirs VI / c-print
souvenirs VII / c-print
souvenirs VIII / c-print
souvenirs IX / c-print
souvenirs X / c-print
souvernirs
souvenirs
Copyright © 2022 by imagomagia by DG
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

souvenirs vagues

imagomagia