Ny video Frequencies
Stacks Image 709

”Remembering Eurydice”

”Remembering Eurydice” är en videoinstallation med en alternativ tolkning av den klassiska myten om Orfeus och Euridice. De två huvudpersonerna i den tragiska kärlekshistorien, berättad av Ovidius i ”Metamorfoser”, blir i min personliga tolkning två aspekter av det mänskliga psyket. Eurydice står för “Minnet” och Orfeus för “Längtan/ önskan”.

Alla bär vi något minne djupt begravt inom oss, som vi vill återkalla till livet med hjälp av vår längtan/önskan. Hades – där Eurydice återfinns –är i detta fall inte dödsriket, utan ett rike av forna dar, av hågkomster, där världens minnen vilar.

Orfeus begäran att återuppväcka minnet om Eurydice beviljas, på villkor att han aldrig ser sig tillbaka under deras uppstigning från andra sidan graven. Först när han är ute får han se sin älskade i ansiktet. Att lämna dödsriket, eller snarare det förflutnas rike, är metaforen för att återvända till nutiden. Orfeus misstag – vilket kommer att kosta Eurydice hennes liv igen – är att titta på henne med nutidens ögon innan hon helt har utträtt ur det förflutna. Misstag som vi alla gör när vi försöker återkalla ett minne till livet.

Installationen består av Orfeus’ bildminnen– instabila, förvirrade och växlande. Sekvensen av minnen utspelar sig samtidigt på tre skärmar. Ibland är bilderna kontrasterande och ibland hamnar de i samklang – ljuden blandas, före och efter smälter samman. Igår, idag och imorgon blir ett tidlöst rike.
Det finns inget slut, det finns ingen verklig början utan bara vatten, en forntida symbol för förfluten tid, som ostört böljar fram genom ett rastlöst hav av bilder.

”Remembering Eurydice” HD video 7:10 min c:a

Subterranea 2020 - Video Installation

Video installation for the event Subterranea 2020 that took place at the dismiss mine in Taberg Sweden - It consists in 4 video played on 3 screens in a time shifted sequence
Fit My Video Tag

Subterranea 2019 - Video projection

Fit My Video Tag

experimental film

Fit My Video Tag
Copyright © 2023 by DG imagomagia
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed
“Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.
atelje@imagomagia.se

experimental film

imagomagia